Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaSavjetovanjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži

Javna nabava

OBAVIJEST O NABAVI LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU
 
Dana 20. veljače 2018. godine, Viteško alkarsko  društvo Sinj oglasilo je postupak nabave LED EKRANA za Sinjsku Alku, koji se provodi u okviru realizacije integriranog projekta obnove kulturne baštine „ Sinj u sridu“. Rok za dostavu ponuda ističe 22. ožujka 2018. godine.
 
Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

Prijedlog ugovora

Prilozi


___________________________________


                    POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
 
Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove – uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj. Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2018. godine u 12:00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.
 
Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

ESPD obrazac

Troškovnik

___________________________________

 
Jednostavna nabava -  nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g,
 
Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službeni glasnik Grada Sinja'' br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 5. i 8. st.3. Pravilnika, ev.broj. 3/2018, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g.,u sudskim postupcima koje Grad Sinj vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska d.o.o, Makarska, te u predmetu protuovrhe Grada Sinja od 17. 05.2006.g protiv društva PZC Split d.d.

Odluka o odabiru
___________________________________


OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU
 
Dana 07. veljače 2018. godine, Viteško alkarsko  društvo Sinj oglasilo je postupak nabave montažno-demontažnih tribina za Sinjsku Alku, koji se provodi u okviru realizacije integriranog projekta obnove kulturne baštine „ Sinj u sridu“. Rok za dostavu ponuda ističe 09. ožujka 2018. godine.
 
Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

Prijedlog ugovora

Prilozi

____________________________________________

               POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
 
Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove – uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 
Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

ESPD obrazac

Troškovnik


___________________________________________
Jednostavna nabava - nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike  Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službeni glasnik Grada Sinja'' br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 22/2017, za nabavu usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike  Grada Sinja, za razdoblje od jedne (1) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru


____________________________________________
Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
 
Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službeni glasnik Grada Sinja'' br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 21/2017, za nabavu usluga mobilne telefonije, za razdoblje od dvije (2) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

____________________________________________


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja
 
Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Obavijest o odabiru

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda
 
Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda

____________________________________________

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda za radove sanacije i rekonstrukcije na Tvrđavi Grad u Sinju.
Dana 11. rujna 2017. godine Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o pokretanju postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 8/17) objavljuje poziv za dostavu ponuda za:
Nabavu radova za sanaciju tvrđave „Grad“ u Sinju / Zapadni dio – prema jugu / Sanacija bivše rampe i glavni ulaz.
Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2017. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave ponuda. Pozivaju se ponuditelji da u narečenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

- Poziv za dostavu ponude

- Ponudbeni list

- Troškovnik

- Izjava o nekažnjavanju

- ESPD obrazac

____________________________________________
 

NABAVA REPLIKA ALKARSKOG ORUŽJA

Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

Prijedlog ugovora

Prilog: 2

Prilog: 3

Prilog: 4

Prilozi: 5-12____________________________________________
 

LED EKRANI ZA SINJSKU ALKU


Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

Prijedlog ugovora

Prilozi


____________________________________________
 

OBAVIJEST O NABAVI

REPLIKE ALKARSKIH ODORA

Obavijest o nabavi

Dokumentacija o nabavi

Prijedlozi ugovora

Prilozi

____________________________________________
 

OBAVIJEST O NABAVI
 
1. MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU

Dokumentacija o nabavi

Prijedlog ugovora

Obavijest o nabavi

Prilozi

___________________________________________
Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
 
Dana 22.05.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u razdoblju travanj – lipanj 2017. g., u sudskim postupcima koje Grad Sinj vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska d.o.o, Makarska, te u predmetu protuovrhe Grada Sinja od 17. 05.2006.g protiv društva PZC Split d.d.

Obavijest o odabiru

______________________________________
Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“

Dana 09.05.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 10. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave, ev.broj 04/2017 za uslugu ovlaštenog inženjera građevine u projektu „ Sinj u sridu“, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru
 
____________________________________________


Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja u razdoblju IV.-VI. 2017.g.
 
Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 12/2017, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja u razdoblju IV.-VI. 2017.g, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

__________________________________

Bagatelna nabava - usluga izrade Izvedbenog projekta sa svim troškovnicima
za izgradnju IEC Sinjska alka

Dana 28.04.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave, ev.broj 14/2017 za usluge izrade Izvedbenog projekta sa svim troškovnicima za izgradnju IEC Sinjska alka, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru


_________________________________
Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“

Dana 24. travnja 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“.
Rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Prilog III_Izjava_jamstvo_dobro_izvršenje

Prilog IV_Izjava_tehnički_stručnjaci

____________________________________________
 

Grad Sinj - Bagatelna nabava - Nabavu usluge ovlaštenog inženjera građevine u projektu „Sinj u sridu“

Dana 18. travnja 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  poništio je postupak bagatelne nabave usluge ovlaštenog inženjera građevine u projektu „ Sinj u sridu“ , evidencijski broj nabave 04/2017, objavljen na web stranici Grad Sinja , www.sinj.hr, dana 31.ožujka 2017.g.
 

Obavijest o poništenju postupka


_____________________________________________
Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije,svijetla i kostimografija – Alka ples slobode za projekt „ Sinj u sridu“


Dana 31. ožujka 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije, svijetla i kostimografija – Alka ples slobode za projekt „ Sinj u sridu“
Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2017. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. 

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
 
____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“

Dana 31. ožujka 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“.
Rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.  


Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Prilog III Izjava jamstvo dobro izvršenje
Prilog IV Izjava tehnički stručnjaci

_____________________________________________
Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
 
Dana 27.03.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u razdoblju siječanj – ožujak 2017.g.,u sudskim postupcima koje Grad Sinj vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska d.o.o, Makarska, te u predmetu protuovrhe Grada Sinja od 17. 05.2006.g protiv društva PZC Split d.d.
 
Obavijest o odabiru

 ____________________________________________


Bagatelna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine

 

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 27/2016, za nabavu usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

____________________________________________

 
Gradsko kino Sinj d.o.o. - Bagatelna nabava,  Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju

Dana 12. listopada 2016. godine, Naručitelj Gradsko kino Sinj d.o.o, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju. Rok za dostavu ponuda je 17. listopada 2016. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Prijedlog ugovora

 
____________________________________________


Gradsko kino Sinj d.o.o. - Bagatelna nabava - nabava radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju 

Dana 11. listopada  2016. godine, Naručitelj Gradsko kino Sinj d.o.o, poništio je postupak bagatelne nabave dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinj, evidencijski broj 1-2016, objavljen na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr, dana 26.09.2016. godine.

Odluka o poništenju
 
____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima

Dana 07.10.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima.

Obavijest možete preuzeti ovdje.


____________________________________________

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 19/2016, za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu ulicu u ex vojarni Ivaniša Nelipića, donosi sljedeću obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Obavijest možete preuzeti ovdjeBagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu cestu u ex vojarni Ivaniša Nelipića

Dana 30. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu cestu u ex vojarni Ivaniša Nelipića.

Rok za dostavu ponuda je 14. listopada 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju

DPU ex vojarne Ivaniša Nelipića

Naslovnica

Obrazloženje

Sažetak za javnost

Odredbe

CID DPU - Ivaniša Nelipića - Sinj

Službeni glasnik Grada Sinja 2011-10

Službeni glasnik Grada Sinja 2013-08

Namjena površina

Promet

Elektroopskrba

Vodoopskrba

Telekomunikacije

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Načini i uvjeti gradnje

Plan parcelacije

Posebna geodetska podloga


____________________________________________Gradsko kino Sinj d.o.o. - Bagatelna nabava,  Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju

Dana 26. rujna 2016. godine, Naručitelj Gradsko kino Sinj d.o.o, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju. Rok za dostavu ponuda je 6. listopada 2016. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list


____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima

Dana 20. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima.

Rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava-Prilog III
Izjava o nekažnjavanju
Nadopuna dokumentacije
Nadopuna dokumentacije 2.
Nadopuna dokumenacije 3.

____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za isporuku robe - UNP za spremnike

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti ovdje.

Dana 06. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje Poziv za dostavu ponuda za isporuku robe - UNP za spremnike.  Rok za dostavu ponuda je 16.  rujna 2016. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:
 
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju

2. IZMJENA I DOPUNA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISPORUKU UNP-a ZA SPREMNIKE

IZMJENA I DOPUNA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISPORUKU UNP-a ZA SPREMNIKE____________________________________________Bagatelna nabava – radovi na sanaciji jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 23.06.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za  radove sanacije jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju.

Obavijest o odabiru možete preuzeti
ovdje

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – nabava usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja


Dana 29. svibnja 2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja.

Obavijest o odabiru možete preuzeti ovdje.

____________________________________________
 

Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za sanaciju jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 19. svibnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove sanacije jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju.  Rok za dostavu ponuda je 27.  svibnja 2016. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik građevinsko-zanatskih radova
Izmjena troškovnika građevinsko-zanatskih radova
Troškovnik - Elektro instalaterski  radovi
Troškovnik vodovodnih i kanalizacijskih radova
Izjava o nekažnjavanju

____________________________________________


Bagatelna nabava – radovi  Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 19.04.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za radove  Izgradnje nogostupa  u Čitluku (od područne škole do Matića).

Obavijest o odabiru možete preuzeti ovdje.

____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 06. travnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića).

Rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik radova

Izjava o nekažnjavanju

____________________________________________
 


Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja

 Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 37/2016, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja 

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 41/2016, za nabavu usluga: nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 29/2016, za nabavu robe: nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika radove, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru

____________________________________________


Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima 

Dana 29.02.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima. 

Obavijest o odabiru

 
____________________________________________

Bagatelna nabava – Izrada Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza

Dana 24.02.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za radove izrade Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza.

Odluku o odabiru možete preuzeti ovdje.

____________________________________________
 

Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za Izradu Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza

Dana 12. veljače 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza.  Rok za dostavu ponuda je 23.  veljače 2016. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

 ____________________________________________

Bagatelna nabava – radovi  Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju

Dana 20.11.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za radove  Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju.

Odluku o odabiru možete preuzeti ovdje.

____________________________________________
 

Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za Nabavu radova izgradnje nogostupa na dijelu ulice Put Pavića u Sinju

Dana 04. studenog 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove izgradnje nogostupa na dijelu ulice Put Pavića u Sinju.

Rok za dostavu ponuda je 19. studenog 2015. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik radova

Izjava o nekažnjavanju


____________________________________________
 

Bagatelna nabava – Cjelokupan stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima

Dana 15.09.2015.g., naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Cjelokupni stručni nadzor nad izvođenjem radova  izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima.  Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2015. godine do 12.30 sati.

Poziv za dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik

____________________________________________
 


Bagatelna nabava - za radove za Uređenje spomen obilježja Luka Erceg


Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 21/2015, za radove za Uređenje spomen obilježja Luka Erceg, donosi sljedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koju možete pruzeti
ovdje.

____________________________________________


Bagatelna nabava – usluga Izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata)


Dana 07.09.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za uslugu Izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata).


Obavijest možete pruzeti ovdje.

____________________________________________
 

Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za Izradu Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata)

Dana 31. kolovoza 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata).

Rok za dostavu ponuda je 04.rujna 2015. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija

Izjava o nekažnjavanju

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme – kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Dana 31. srpnja 2015. godine, Grad Sinj u postupku bagatelne nabave, Nabava komunalne opreme – kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada  objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja 20.07.2015. godine,  donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluku o odabiru možete pogledati ispod ove objave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme: kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

 

Dana 20. srpnja 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava komunalne opreme, kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Rok za dostavu ponuda je 30. srpnja 2015. godine do 13.00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju


 ____________________________________________


Bagatelna nabava – usluga Izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.

Dana 07.07.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za uslugu Izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.

Dokument iz privitka

____________________________________________


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za Izradu Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.

Dana 16. lipnja 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030. Rok za dostavu ponuda je 23. lipnja 2015. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija

Izjava o nekažnjavanju

____________________________________________

 
Bagatelna nabava – usluga Izrade Studije izvodljivosti za integrirani projekt kulturne baštine i razvoja turizma na području Grada Sinja

Dana 01.06.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za uslugu Izrade Studije izvodljivosti za integrirani projekt kulturne baštine i razvoja turizma na području Grada Sinja.

Odluka o odabiru


____________________________________________

 
Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Projekt smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju


Grad Sinj objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Projekt smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju. Predmetni javni poziv u cijelosti je objavljen na web stranicama Grada Sinja:
www.sinj.hr, Agencije za investicije i konkurentnost: www.aik-invest.hr, Hrvatske gospodarske komore: web.hgk.hr i www.investincroatia.hr.
Pisma namjere sa iskazom interesa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno ili poštom osobno u pisarnicu Grada Sinja, najkasnije do 15.09.2015.g. do 14:00 sati na adresu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s jasnom naznakom „Ex vojarna Ivaniša Nelipića“ i upozorenjem „ne otvoriti“.

Javni poziv (hr)

Public invitation (eng)____________________________________________

 

Bagatelna nabava – Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija
 
Dana 18. svibnja 2015. godine, Grad Sinj u postupku bagatelne nabave za radove uređenja gradske tržnice „Peškarije“ objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja 08.05.2015. godine,  donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluku o odabiru možete pogledati ispod ove objave.
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

____________________________________________

 
Bagatelna nabava – Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija“

Dana 08. svibnja 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija“. Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2015. godine do 13.00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. 

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju


____________________________________________
 


Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima

Dana 04.03.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima.

Obavijest o odabiru


____________________________________________
 


Bagatelna nabava – izrada Strategije razvoja Grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina.

Dana 20.02.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za izradu strategije razvoja Grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina.

Obavijest o odabiru

____________________________________________
 

Bagatelna nabava – Nabava sadnica voćaka na području Grada Sinja u 2015. 

Dana 09.veljače 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava sadnica voćaka na području Grada Sinja u 2015. Rok za dostavu ponuda je 14.veljače 2015. godine. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik


____________________________________________
 


Bagatelna nabava - Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”
 
Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 79/2014, objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja ,
www.sinj.hr od 26. 11. 2014. godine, za predmet nabave: Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i ispravak iste, akte koje možete preuzeti ispod ove objave.
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Ispravak Odluke o odabiru najpovoljnije ponude


____________________________________________
 


Bagatelna nabava - Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”

Dana 26.11.2014.g., naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”. Rok za dostavu ponuda je 01. prosinca 2014. godine do 12 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju


____________________________________________
 Grad Sinj objavio je javna nadmetanja za:

-UREĐENJE STAZE KRIŽNOG PUTA  (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0045975)

-IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SINJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. G. (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0046250)
 
Dokumentacije za nadmetanje dostupne su na Elektroničkom oglasniku javne nabave, na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Odluka o odabiruBagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda, Izrada idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta obnove i uređenja Tvrđave Kamičak

Dana 15. srpnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda: Izrada idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta obnove i uređenja Tvrđave Kamičak (oznaka kulturnog dobra u Registru kulturnih dobara RH: 4797). Rok za dostavu ponuda je 21.srpnja 2014. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Projektni zadatak

Tehnička specifikacija - troškovnik

Izjava o nekažnjavanju____________________________________________
 


Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 2/2014, objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja , www.sinj.hr od 20. lipnja 2014. godine, za nabavu roba – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, donosi sljedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti ovdje.Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda, Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Dana 20. lipnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Rok za dostavu ponuda je 01.srpnja 2014. godine do 13:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija- troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Pojašnjenje


Bagatelna nabava - Poziv za dostavu ponuda za uređenje početne točke biciklističkih staza

Dana 13. lipnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda za uređenje početne točke biciklističkih staza. Rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2014. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija- troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

SUPPLY CONTRACT - AWARD NOTICE/Obavijest o dodjeli natječaja: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS: Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza

Dokument: u privitku.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabavave UNP-a za spremnike možete preuzeti ovdje.


Bagatelna nabava-Poziv za dostavu ponuda UNP propan-butan smjesa za spremnike
 
Dana 14. svibnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za nabavu UNP-a za spremnike. Rok za dostavu ponuda je 20. svibnja 2014. godine do 12:00 sati.
 
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Tehnička specifikacija
Izjava o nekažnjavanju

Pojašnjenje uz poziv za nadmetanje


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na Sanaciji vodoskoka Tri generacije u Gradskom parku
Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 26/2014, objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja ,
www.sinj.hr od 23.04.2014. godine, za radove na Sanaciji vodoskoka Tri generacije u gradskom parku, donosi sljedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluku možete pruzeti ovdje.

Poziv za dostavu ponude.
Predmet nabave: Sanacija vodoskoka Tri generacije u Gradskom parku

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list – Obrazac

Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje Ugovora za  radove Sanacije krova na zgradi Gradske uprave u Sinju

Poziv za dostavu ponude. Predmet nabave: Sanacija krova na Gradskoj upravi

Text/HTML

Hover here, then click toolbar to edit content
Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj