Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaSavjetovanjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Search

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, SAZIV 2017.g. - 2021.g.

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 10. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 26. veljače 2018. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Konačni prijedlog Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja;
4. Prijedlog Odluke  o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219)- Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne dužine 1 km;


* Zapisnik i ostali  materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl.         120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) .


Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 9. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 29. siječnja 2018. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite - pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj;
4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2018.g.;
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i 02/13) i utvrđivanju Nacrta Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja
6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske;
7. Prijedlog Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja;
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da za potrebe Centra za socijalnu skrb Sinj rekonstruira  objekt na lokaciji ex vojarni Ivaniša Nelipića  u Sinju;
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere HAK – AUTO KLUB DALMACIJA SINJ, Put ferate 15 da za potrebe istog ustupi na privremeno korištenje objekt na lokaciji ex vojarne Ivaniša Nelipića  u Sinju;
10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Sinja;
11. Prijedlog Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Sinja u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora;
12. Prijedlog   Zaključaka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „MP WIRE ROPES" d.o.o. Split, Hektorovićeva 20, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 11.12. 2017. god.


Predsjednik:    
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 8. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 18. prosinca 2017. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 27.11.2017.g. i 3. Izvanredne/ tematske sjednice Gradskog vijeća od 02.12.2017.g.;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018.g.;
3. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja
3. b Prijedlog Proračuna Grada Sinja

* Zapisnici i ostali materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) . 

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 7. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 27. studenoga  2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017.g


* Zapisnik i ostali  materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl.         120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13).

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 6. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 06. studenoga  2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednica Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Izvješće Mandatne komisije,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja;
4.1. Prijedlog Rješenja  o razrješenju i imenovanju  člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“, 
4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
5. Izvješće o radu DV Bili Cvitak Sinj za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
6. Izvješće o radu DV Blagovijest za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
6.1. Finacijsko izvješće,
7. Izvješće o radu DV Čarobni Pianino za 2016./2017. pedagošku godinu  s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
7.1. Finacijsko izvješće,
8. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2016. godinu;
9. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2017. godinu;
10. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2017. godinu;
11. Prijedlog Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja;
12. Prijedlog Preporuke za utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda i upućivanje istog u proceduru donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Sinja;
13. Prijedlog Odluke o evidentiranju stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u MO Radošić, koji se proteže od spoja s državnom cestom D 219 prema zaseoku Držak, uključujući ogranke prema zaseocima Milići i Pavičići;

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 09. listopada 2017. godine (ponedjeljak)Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednica Gradskog vijeća, od 25. rujna 2017. godine;

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017.g


* Zapisnik i ostali materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13).

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 4. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 25. rujna 2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika:
- sa 3. sjednica Gradskog vijeća, od 9. kolovoza 2017. godine;
- sa 1. Izvanredne (tematske sjednice) Gradskog vijeća od 28. kolovoza 2017.g.;
- sa 2. Izvanredne (tematske sjednice) Gradskog vijeća od 04. rujna 2017.g.;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Deklaracije protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća) ;
4. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja;
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja;
7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora novih članova i zamjenike članova Savjeta mladih;
8. Prijedlog   Zaključka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „DRAGA-SADRA“ d.o.o., Glavice, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 01.09. 2017. god.
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina
10. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi -  puta na dijelu čestice zemljišta 1517/1 k.o. Sinj;
11. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Sinja za 2017. g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
12. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj za 2016. godinu s  financijskim izvješćem za 2016. godinu;
13. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj za 2016. godinu s  financijskim izvješćem za 2016. godinu;
14. Izvješće društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj o gospodarenju otpadom za 2016. godinu;


Predsjednik:                                                                  
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

2. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 120. a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13), a na prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac, struč.spec.oec., sazivam 2. IZVANREDNU (tematsku) sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja,  za dan 04. rujna 2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.a Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.
1.b Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 3. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 09. kolovoza 2017. godine  (srijeda). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednica Gradskog vijeća, od 26. srpnja 2017. godine;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Sinja;
4. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
4. b Prijeddlog Proračuna Grada Sinja za 2107. godinu; 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
6. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja za 2017.g.;
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj.


Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 2. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 26. srpnja 2017. godine  (srijeda).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajućih  sjednica Gradskog vijeća, od 26. lipnja 2017. i 17. srpnja 2017. godine;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Izbor stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
3.1. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
3.2. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
3.3. Odbora za međugradsku suradnju
3.4. Odbora za društvene djelatnosti
3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
3.6. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
3.7. Odbora za Program «Dani Alke i Velike Gospe»
3.8. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
3.9. Odbora za javna priznanja
3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu


Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r

Sjednice Gradskog vijeća - Saziv 2013. - 2017.g.

32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 32. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. prosinca 2016. godine  (petak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17 : 00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
3. b Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;


Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 31. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 19. prosinca 2016. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I R E D


1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
3.a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;

 

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 30. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 05. prosinca 2016. godine  (ponedjeljak)
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća,
1.a. Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća,
1.b. Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog Plana Grada Sinja

Obrazloženje

3.1. Odluka

3.2. Pročišćeni tekst

3.3. Zaključak

3.4. Suglasnost Hrvatske vode

3.5. Suglasnost Ministarstvo kulture

3.6. Suglasnost DZUS Područni ured Split

Grafika:

1.1.
Namjena

1.2. Mreža djelatnosti

1.3. Promet

1.4. Pošta i telekomunikacije

2.1. Elektroopskrba

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja

3.1. Područja posebnih uvjeta

3.2. Mjere zaštite

3.3. Režimi;
 
4.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu;

5. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju nekretnine označene kao čest. zemlj. 178/6   K.O. Sinj, Z.U. 3145;
6.
Izvješće o radu društva Kamičak d.o.o., Sinj za 2015. godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
7. Izvješće o radu udruga u sportu Grada Sinja s izvješćem Sportske zajednice za 2015. godinu;
7.a
Izvješće Ženski rukometni klub Sinj;
8. Informacija o radu Muzeja Cetinske Krajine za 2015. godinu

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 29. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 21. studenoga 2016. godine  (ponedjeljak) 
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  16:30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog Plana Grada Sinja

Obrazloženje

3.1. Odluka

3.2. Pročišćeni tekst

3.3. Zaključak

3.4. Suglasnost Hrvatske vode

3.5. Suglasnost Ministarstvo kulture

3.6. Suglasnost DZUS Područni ured Split

Grafika:

1.1.
Namjena

1.2. Mreža djelatnosti

1.3. Promet

1.4. Pošta i telekomunikacije

2.1. Elektroopskrba

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja

3.1. Područja posebnih uvjeta

3.2. Mjere zaštite

3.3. Režimi;
 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu;


Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 28. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 31. listopada 2016. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  19:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – put na dijelu čest.zem. 1519 K.O. Sinj,
5. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – put na dijelu čest.zem. 3652/1 K.O. Glavice.

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 27. lipnja 2016. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 24.  sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu
4. Prijedlog Programa "Dani Alke i Velike Gospe" 2016.g
5. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2014./2015. pedagošku godinu s   financijskim izvješćem za 2015. godinu;
6. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2014./2015. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
7. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Čarobni Pianino za 2014./2015. pedagošku    godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
8. Izvješće o radu Gradske knjižnice s financijskim izvješćem za 2015. godinu;
9. Izvješće o radu društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s  financijskim izvješćem za 2015. Godinu;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja;
11. Prijedlog Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli javne ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj i osnivanju javne gradske ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj;
12. Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje  između  grada Piekary Slaskie (Republika Poljska) i Grada Sinja (Republika Hrvatska);
13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Sinja;
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude Nade Bilić i Marije Bilić za razvrgnuće suvlasničke zajednice u Z.U. 617, k.o. Sinj;


Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 11. svibnja 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:
 
D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 23.  sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
3.1. Odbora za izbor i imenovanja
3.2. Mandatne komisije
3.3. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
3.4. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
3.6. Odbora za društvene djelatnosti
3.7. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
3.8. Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja
3.9. Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“
3.10. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
3.11. Odbora za javna priznanja Grada Sinja
3.12. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu

4. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja;
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj;
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za razvrgnuće suvlasničke zajednice s Marijom Bilić i Nadom Bilić iz Sinja;
7. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja;
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora;
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora;
10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, na temelju ugovora;
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
12. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja  nabave sadnog materijala na području Grada Sinja;
14. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja   premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja;
15. Prijedlog Zaključaka o ukidanju svojstava javnog dobra:
15.1.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 1891 K.O. Lučane;
15.2.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 16 K.O. Obrovac Sinjski
16. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Sinja za 2016. godinu;
17. Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2015. godini i planiranih prikupiti u 2016. godini,  
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Fine Gold“ d.o.o., Sinj za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja.

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 29. veljače i 11. ožujka 2016. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 22.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog  Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPU Grada Sinja,
4. Prijedlog Odluke  o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sinja za razdoblje 2015.-2021.god.,
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2016. godinu,
6. Prijedlog   Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova   izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Sinja za 2016.g.,
7. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2015. g.,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za odlaganje komunalnog otpada  s područja Grada Trilja i Općina: Dicmo, Otok i Hrvace na odlagalište komunalnog otpada „Mojanka“,
9. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa GZK d.o.o. Sinj - investitora građenja građevine infrastrukturne namjene,
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
10.1. Odbora za izbor i imenovanja   
10.2. Mandatne komisije
10.3. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
10.4. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
10.5. Odbora za predstavke i prijedloge
10.6. Odbora za društvene djelatnosti
10.7. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
10.8. Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja
10.9. Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“
10.10. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
10.11. Odbora za javna priznanja Grada Sinja
10.12. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2016.god.,
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2016.god.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2016. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2016. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja u 2016. godini.


Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 14. prosinca 2015. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 21.  sjednice Gradskog vijeća od 20. studenoga 2015.godine,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Sinja 2015. -2020. g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja,
9. Prijedlog Zaključka o odobravanju programa rada Savjeta mladih Grada Sinja za 2016. godinu,
10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja.

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 20. studenoga 2015. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2013./2014. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
4. Izvješće o poslovanju društva Kamičak d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
5. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
6. Izvješće o poslovanju društva Gospodarska zona Kukuzovac Sinj d.o.o. za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
7. Izvješće o radu sportske zajednice s izvješćem sportskih udruga za 2014. godinu,
8. Izvješće o radu udruga u kulturi za 2014. godinu,
9. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2014. godinu,
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2014. godinu,
11. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za 2014. godinu,
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sinj,
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Plana zaštite i požara za Grad Sinj,
14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
15. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2014. godinu,  
16. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1539/1 K.O. Sinj,
17. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1944/1 K.O. Brnaze,
18. Prijedlog Zaključka o odbijanju zahtjeva Stjepana Bilobrka iz Sinja za proglašenje svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 57/02, 56/6 i 69/1 sve K.O. Sinj.  

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

 

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 19. listopada 2015. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i Zapisnika sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane 21. rujna 2015. godine,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I-VI 2015. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.,
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
10. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih   potreba  u  sportu  Grada Sinja za 2015. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja u 2015. godini, 
11. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih  potreba  u kulturi Grada Sinja za 2015. g.
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj,
13. Prijedlog Odluke o Izmjene i dopuni Odluke o osnivanju javne gradske ustanove Gradska knjižnica Sinj, Sinj,
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta javne gradske ustanove, Gradske knjižnice Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra označenog kao čest. zgr. 70/1 i 70/2, sve Z.U. 1091, K.O. Sinj i kulturnog dobra označenog kao čest.zgr. 1272 i 1273 i čest. zemljišta 481/1 i 481/2, sve Z.U. 969, K.O. Sinj,
16. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra -  puta, na dijelu čestice zemljišta 3617 k.o. Glavice.

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 21. rujna 2015. godine održana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje Grada Sinja u sastav urbane aglomeracije Split.

Zapisnik sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 03. kolovoza 2015. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 18.  sjednice Gradskog vijeća i Zapisnika sa izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2015. godinu,
9. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Zagreba i Grada Sinja,
10. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja skulpture ispred ulaza u muzej Alke u Sinju, ulica Put Petrovca,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sinja  i  GZK d.o.o. Sinj, u svezi čest. zemljišta 177/177 k.o. Turjaci i čest.zem. 1718/8 K.O. Brnaze,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. ravnatelja ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj, na njegov zahtjev,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja,
15. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi – put na nekretninama označenim kao čest.zem. 1971/1 K.O. Brnaze, čest.zem. 177/121 i čest.zem. 1735/2, obje K.O. Turjaci.

Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti
ovdje.

Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 22. srpnja 2015. godine održana je izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Informacija o stanju sporta na području Grada Sinja.


Zapisnik sa izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 19. lipnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj,
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Kuzmanić inženjering“ d.o.o., Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja,
7. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
8. Prijedlog Programa "Dani Alke i Velike Gospe" za 2015. godinu s troškovnikom,
9. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2014. godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili cvitak“ za 2013./2014. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
11. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Čarobni pianino“ za 2013./2014. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
12. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Blagovijest“ za 2013./2014. pedagošku godinu s   financijskim izvješćem za 2014. godinu,
13. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi hitne obustave gradnje Stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet „Bili brig“ na započetoj lokaciji gradnje, koja se nalazi duboko unutar teritorija Republike Hrvatske,  te da se navedeni granični prijelaz gradi isključivo na mjestu gdje je povijesna  granica sa Bosnom i Hercegovinom.


Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 27. i 30. travnja 2015. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj,
6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja;
7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj,
8. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području I. faze izgradnje zone (pr.cjelina 4., parcele broj: 16, 17 i 18),
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere Ministarstva branitelja RH, da na lokaciji ex. vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, izgradi veteranski centar,
10. Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Sinja,
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
13. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
14. Prijedlog Zaključaka o ukidanju svojstava javnog dobra:
14.1.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 2006/1 K.O. Brnaze,
14.2. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 1514 K.O. Sinj,
14.3. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 3617 K.O. Glavice,
14.4. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu č. zem. 2297/1 K.O. Karakašica,
14.5. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 1553 K.O. Sinj,
14.6. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 3718 K.O. Sinj,
14.7.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 1944/1 K.O. Brnaze,
14.8.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra - puta na dijelu čest. zem. 576/28 K.O. Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi premještanja žiro računa Grada Sinja sa banke u stranom vlasništvu na banku u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 23. i 30. ožujka 2015. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
 
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2015. godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2015. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora,
9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu,
10. Prijedlog Odluke o sudjelovanju u osnivanju udruge „Klaster Sinjska Alka“,
11. Prijedlog  Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju,
12. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
13.  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2014. g.,
14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2014. godinu,
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Sinja u 2014. godinu,
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2015. godini,
17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Sinja u 2015.god.,
18. Prijedlog Zaključka o potrebi otvaranja socijalne samoposluge na području grada Sinja.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 18. veljače 2015. godine održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke,
4. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Sinja,
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015. godinu,
6. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015.g.,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku Grada Sinja za potpisivanje Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 22. prosinca 2014. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 13.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova, na temelju ugovora,
7. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog Križa Sinj za 2013.godinu,
8. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2013. godinu,
9. Izvješće o radu športskih udruga na području grada Sinja, s izvješćem Športske zajednice za 2013. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Sinja za 2015. godinu,
11. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
12. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja.

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 01. prosinca i 05. prosinca 2014. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.


DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 12.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama UPU GZK,
4. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja
5. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju  i promjenama imena ulica i  trgova u Gradu Sinju,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području grada Sinja,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Kuzmanić inženjering“ d.o.o., Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja,
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2014. godini,
11. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2014. godinu, 
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2014. g.,
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  javnih   potreba  u  športu  Grada Sinja za 2014. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2014. godini,  
14. Izvješće o radu Kamička d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj za 2013. godinu,
15. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2013. godinu,
16. Izvješće o poslovanju Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Sinj sa financijskim izvještajem za 2013. godinu,
17. Prijedlog Zaključka o potrebi dogovora suvlasnika javnog trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Cetinskog kraja po pitanju imenovanja direktora društva,
18. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2013. godinu,
19. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Sinj za 2013. godinu,
20. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine,
21. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja.

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 27. listopada 2014. godine s početkom u 16.00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.


DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,¸
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I.-VI. 2014.
godine,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Sinja.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 06. kolovoza 2014. godine s početkom u 15.45 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2014. g;
4. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog kao čestica zemljišta 481/1 i 481/2, čest.zgr. 1272 i 1273 sve Z.U. 969 za K.O. Sinj i kulturnog dobra označenog kao čest. zgr. 70/1 i 70/2 Z.U. 1091 za K.O. Sinj
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj
6. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava protiv izmjene sanacijskog materijala u eksploatacijskom polju Slane stine industrijskom troskom iz visokih peći bivše tvornice ferolegura Dugi rat i Željezare Split, te da se sanacija izvrši sa važećim rudarskim projektom sanacije rudokopa Slane stine.

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 04. srpnja 2014. godine s početkom u 15.00 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o konceptualnom rješenju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;
4. Prijedlog Programa kulturno zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe Sinj 2014 g.“, s troškovnikom;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Sinja;
6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja;
7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac u Sinju;
8. Prijedlog Programa potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite;
9. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi vraćanja štandova u ulicu Šetalište Alojzija Stepinca;
10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu;
11. Prijedlog Zaključka o načelnom prihvaćanju / neprihvaćanju Projekta izgradnje spomenika kojim bi se obilježila 300. Obljetnica čudesne obrane Sinja i odabiru varijante izvođenja radova.
12. Prijedlog Zaključka o zauzimanju pozitivnog stava o potrebi financiranja iz Proračuna Grada Sinja udžbenika svim učenicima osnovnih škola na području Grada Sinja za period slijedeće 4 (četiri) školske godine.

Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 07. svibnja 2014. godine s početkom u 15.30 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava po pitanju Nacrta Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prometu na području Grada Sinja;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
koje se financiraju isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih poslova na temelju
pisanog ugovora;
6. Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja, Klasa:320-02/10-01/1,
Urbroj:2175/01-01-10-3, od 21.lipnja 2010.godine, i to za čestice 1961, 1965 i 1968, sve
K.O. Turjaci;
7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja, Klasa:320-02/11-01/29,
Urbroj:2175/01-01-11-3, od 08.studenog 2011.godine ;
8. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013. Godinu,
9. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Čarobni pianino za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013 godinu;
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013. godinu;
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2013. godinu.

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 31. ožujka 2014. godine s početkom u 15.30 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED


1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpanj – prosinac 2013 g.
4. Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g,
5. Izvješće o izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g
6. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Sinja
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja
13. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini
15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području Grada Sinja.

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 24. veljače 2014. godine s početkom u 15,30 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Rješenje o razrješenju Sandre Kovač Levantin dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća, zbog podnošenja ostavke,
4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2014. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture na području Grada Sinja za 2014.g.
6. Program održavanje kom. Infrastrukture na području Grada Sinja za 2014.g.
7. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2014. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2014.g.
11. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
DV Bili Cvitak
13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog
suda u Splitu
14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Splitu
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Sinja
16.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sinj
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Plana zaštite od požara za Grad Sinj

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 23. prosinca 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice i Tematskih sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Sinja za
2013. godinu,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja za 2013. Godinu,
6. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
8. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ex
vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju,
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Grada Sinja,
10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Sinja.

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 04. studenoga 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I–VI 2013. godine
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva “ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE”
d.o.o. uz prihvaćanje Nacrta društvenog ugovora trgovačkog društva “ČISTOĆA
CETINSKE KRAJINE” d.o.o.
5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o postavljanju spomenika kojim bi
se obilježila 300. Obljetnica čudesne obrane Sinja
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
7. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja spomen obilježja poginulom hrvatskom
branitelju Luki Ercegu u prostoru vojarne Ivaniš Nelipić.
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Sinja
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Sinja
10. Izvješće o radu udruga u kulturi za 2012. godinu s financijskim izvješćima za 2012.
godinu
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice s financijskim izvješćem za 2012. godinu.
12. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine.

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 30. rujna 2013. godine  (ponedjeljak) s početkom u  15,30 sati održana je 4. sjednica  Gradskog vijeća Grada Sinja.  

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 3.  Sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o  primanju na znanje informacije o potrebi za proširenjem gradskog  dječjeg vrtića „ Bili cvitak“  na području Grada Sinja
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za lipanj-prosinac 2013.g.
5. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije na Gradskom hipodromu Sinj i ex. vojarni Ivaniša Nelipića u Sinju
8. Prijedlog Rješenja o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske
9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za  potpisivanje ugovora o prijevozu učenika i studenata u školskoj, odnosno akademskoj 2013/2014 godini.
10. Prijedlog Zaključka o elektronskom javnom prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
11. Prijedlog Zaključka o potrebi natkrivanja kanala oborinskih voda na državnoj cesti D-219 Sinj-Han
12. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 08. kolovoza 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2.  Sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu
4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja za 2013. godinu
5. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Mjesnom odboru Košute, Mjesnom odboru Turjaci i Mjesnom odboru Brnaze za postavljanje spomen obilježja civilnim žrtvama II. svjetskog rata
7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Sinja
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Grada Sinja
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se provjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na području Grada Sinja, na temelju ugovora
12. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za opremanje biciklističkih i tematskih staza u sklopu  Projekta “MEDPATHS”
13. Izvješće o radu trgovačkog društva Kamičak d.o.o., za 2012. g. s financijskim izvješćem,
14. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o., Sinj za 2012. godinu
15. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i čistoća za 2012. godinu s financijskim izvješćem,
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni Pianino“ za 2011./2012.  pedagošku godinu  s financijskim izvješćem za 2012. g.
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“ za 2011./2012. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2012. g.
17. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj za 2011./2012. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2012. godinu

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 15. srpnja 2013. godine s početkom u 17,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi  vijećnika
3. Izvješće Mandatne komisije
4. Imenovanje stalnih radnih tijela (odbora)
3.1. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
3.2. Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
3.3. Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća,
3.4. Odbora za društvene djelatnosti
3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
3.6. Odbora za imena ulica i trgova
3.7. Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe”
3.8. Odbora za borbu protiv ovisnosti
3.9. Odbora za javna priznanja
3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
5. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe.

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

II. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 28. lipnja 2013. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je II. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:

(utvrđivanje kvoruma)
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
- svečana prisega,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

Zapisnik sa II. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 17. lipnja 2013. godine (srijeda) s početkom u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je I. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

(utvrđivanje kvoruma)
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
- svečana prisega,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

Zapisnik sa I. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit