Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži

Novosti

Članci iz siječanj 2013

Grad Sinj primio Povelju Republike Hrvatske za izniman doprinos hrvatskih branitelja i sudionika Domovinskog rata Cetinskog kraja

30.01.2013

Dana 27. siječnja 2013. godine, prigodom obilježavanja 20. obljetnice akcije „Peruća” , ispred Grada Sinja gradonačelnik Ivica Glavan, od strane predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga RH, gosp. Ive Josipovića, primio je Povelju Republike Hrvatske za izniman doprinos hrvatskih branitelja i sudionika Domovinskog rata Cetinskog kraja.

Tim povodom gradonačelnik je svim braniteljskim udrugama s područja Grada Sinja i Cetinske krajine uputio pismo čestitke i zahvale.
Čestitku možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja

25.01.2013

 Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za poticaj za zapošljavanje na području Grada Sinja. Korisnici sredstava su poslodavci koji zapošljavaju nezaposlene osobe i nezaposlene osobe koje se samozapošljavaju na području Grada Sinja. Javni natječaj u cijelosti je objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja a može se preuzeti i ispod ove objave.   Zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 15 dana od dana ove objave, odnosno od 25. siječnja 2013. godine.    Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Sinju, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom (soba br. 51, tel.:021/708-622), svakog radnog dana od 12 do 15 sati.

Javni poziv

Odluka o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje, Izmjene i dopune, Ispravak

ZAHTJEV, Obrazac

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Sinja

25.01.2013

Odbor za izbor i imenovanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Sinja. Javni poziv u cijelosti je istaknut na oglasnoj ploči Grada Sinja, a možete ga preuzeti i ispod ove objave.
    
Prijave za podnošenje prijedloga kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva dostavljaju se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i  na web stranicama Grada Sinja, odnosno od 25. siječnja 2013. godine, na adresu GRAD SINJ, Odbor za izbor i imenovanja, 21230 Sinj, Dragašev prolaz 10 s naznakom «Prijedlog kandidata/kinje za izbor članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Sinja.
Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2013. godini

20.01.2013

Grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2013. godini. Prema postojećem modelu Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija sufinanciraju po 1/3, a krajnji korisnici plaćaju 1/3 cijene sadnica. Prijaviti se mogu samo poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik, a imaju prebivalište na području Grada Sinja, a sadnja se mora izvršiti na području Grada Sinja. Također je uvjet da imaju namjeru zasaditi najmanje 1 000 m2  površine, odnosno najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka. Pozivamo sve građane zainteresirane za proljetnu sadnju sadnica voća i vinove loze da se prijave u Gradu Sinju do 25.siječnja 2013. godine

Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK, s tvrtkom „Kuzmanić & Šimunović projekt“ d.o.o., Split

17.01.2013
    Nakon što je u mjesecu siječnju 2012. godine između Grada Sinja i tvrtke „Kuzmanić & Šimunović projekt“ d.o.o., Split zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 17. siječnja 2013.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan,  s imenovanim  investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.
    Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je  tvrtci „Kuzmanić & Šimunović projekt“ d.o.o., Split prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/227 k.o. Turjaci ukupne površine 3.463 m2, radi izgradnje poslovne građevine – Projektnog biroa, 
s ciljem razvoja visoko specijaliziranog ureda za projektiranje, nadzor te ispitivanje građevinskih konstrukcija.
    Direktor tvrtke, gosp. David Kuzmanić najavio je skori početak radova, a dovršenjem objekta uz postojeće zaposlenike koji bi u ured preselili iz Splita, posao bi pronašlo 5 novih zaposlenika.

NATJEČAJI ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ

14.01.2013

Dana 14. siječnja 2013. godine Grad Sinj raspisao je natječaje (izvanredni i redovni) za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, i to:

a) natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone  Kukuzovac-Sinj, na području I. faze (pr. cjeline 16. i 17.), II. i  III.-faze izgradnje zone (izvanredni natječaj), kojim se početna  kupoprodajna  cijena  zemljišta  u I. fazi, prostorne  cjeline 16. i 17.  utvrđuje u visini od 35 kn/m2, dok se početna kupoprodajna cijena zemljišta u II. i  III. fazi, utvrđuje u visini od 20 kn/m2;

b)  natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I.- faze izgradnje zone (redovni natječaj), kojim se početna  kupoprodajna  cijena  zemljišta  u I. fazi,  utvrđuje u visini od 35 kn/m2.

Rok za dostavu ponuda po natječaju iz točke a) je 30 dana od dana objave ove obavijesti, a rok za dostavu ponuda po natječaju iz točke b) je 15 dana od dana objave ove obavijesti.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 021/708-603 ili 099217/0930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst obaju natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije uz svaki natječaj možete preuzeti ovdje.

Izvanredni natječaj:
 
Redovan natječaj:
Natječaj
- Opći i posebni uvjeti
- Upute ponuditeljima

Grafički prikaz GZK možete preuzeti ovdje.

Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja

12.01.2013

Dana 22. studenoga 2012. godine konstituirana je Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja na kojoj sjednici je donesen i Pravilnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja.

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

 

Na 2. sjednici Zajedničke komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja održane dana 29. studenoga 2012. godine, Zajednička komisija donijela je tumačenje članaka 44., 45., 46. i 47. Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja  („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 01/07 i 09/11).

Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja na kojoj je doneseno predmetno tumačenje možete preuzeti ovdje.

Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja - dostava prijedloga za program

10.01.2013

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.
    
Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.
    
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih općih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja. 
    
Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih općih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite u pisanom obliku u Ured Grada Grada Sinja koji je nositelj izrade Programa, najkasnije do 25. siječnja 2013. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj Program rada za 2013. godinu.

Pročitaj više...

Prvo dijete rođeno u sinjskom rodilištu u 2013. godini

01.01.2013


Predsjednik gradskog vijeća grada Sinja Milan Smoljo i zamjenik gradonačelnika  Zoran Vujanović posjetili su i darovali majku prvog djeteta rođenog u sinjskom rodilištu u 2013.g. Majka Antonela Gaurina rodila je sina teškog 4100 grama i dugog 51 cm u 12,50 sati prvog dana 2013.g. Ona i suprug Duško već jednog sina, a novorođenom djetetu još nisu odredili ime. Porod je obavio dr. Antonio Pavić uz asistenciju medicinske sestre Miljenke Janković. Predstavnici Grada darovali su obitelj Gaurina prigodnim darovima, potrepštinama za njegu djeteta i zlatnim privjeskom te im poželjeli puno sreće i zdravlja u Novoj godini. Inače u sinjskom rodilištu u prošloj godini obavljeno je 170 poroda što je u prosjeku jedan porod svako drugi dan.

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj