Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži

Novosti

Članci iz veljača 2017

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

28.02.2017

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnici kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste Miro Bulj, podnose Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2016. - 31.12.2016. godine

Miro Bulj, GFI za 2016.g.

Sandra Kovač Levantin,  GFI za 2016. g.

Denis Bobeta, GFI za 2016.g.

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

28.02.2017

Sukladno obvezi iz članka 30. st. 1. i 2. , a u svezi s člankom 39. st. 2. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) vijećnik Žarko Delić, objavljuje Godišnji financijski izvještaj za  razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016. , te Izvješće o primljenim donacijama u istom razdoblju.
Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Žarko Delić, Izvješće

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

28.02.2017

Sukladno obvezi iz članka 30. st. 1. i 2. , a u svezi s člankom 39. st. 2. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) vijećnici kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste dr. Stipislav Jadrijević, objavljuju Godišnji financijski izvještaj za  razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. , te Izvješće o primljenim donacijama u istom razdoblju.
 
Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Milan Smoljo, Izvješće

Ante Gulić, Izvješće

Stipislav Jadrijević, Izvješće

Dujo Maleš, Izvješće

Vesna Poljak, Izvješće

Ivana Šabić, Izvješće

Posljednji ispraćaj Marka Veselice

21.02.2017

Dana 17. veljače 2017. godine preminuo je istaknuti Sinjanin, hrvatski političar i rodoljub, Marko Veselica. Marko Veselica rođen je 9. siječnja 1936. u Glavicama. Gimnaziju je završio u Sinju, a ekonomiju je diplomirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 1967. postao je docent na Ekonomskom fakultetu. Kao istaknuti sudionik Hrvatskog proljeća pod optužbom za "hrvatski nacionalizam" uhitile su ga jugoslavenske komunističke vlasti i 1972. godine i osuđen je na višegodišnji zatvor. Za svoje znanstvene radove, za svoju ljubav prema Domovini, za sve ono što je za života dao za Hrvatsku i Sinj, Marko Veselica dobio je brojna priznanja i nagrade, a 1998. godine Gradsko vijeće Grada Sinja dodijelio mu je i nagradu Grada Sinja za životno djelo.
Sprovod i pogrebni obred za pok. Marka Veselicu održati će se dana 21. veljače 2017.g.,  na zagrebačkom groblju Mirogoj u 15 sati.
Povodom smrti gospodina Marka Veselice, Povjerenik Vlade RH za Grad Sinj, Igor Vidalina, obitelji Veselica je uputio pismo sućuti i suosjećanja.

Pismo sućuti

Gradnja gradske sportske dvorane u Sinju

17.02.2017

S ciljem transparentnosti rada i otvorenosti Gradske uprave, te omogućavanju zainteresiranoj javnosti uvid u predmetni postupak, ispod ove objave može se izvršiti pregled cjelokupne dokumentaciju u svezi gradnje gradske sportske u Sinju od početka njezine izgradnje, razvrstanu kroz provedena dva postupka javne nabave.

I. postupak Javne nabave za izgradnju GSD
A - Poziv za nadmetanje
B - Ponuda zajednice ponuditelja Poljud vile d.o.o. i Cetina d.d.
C - Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
D - Zapisnik o pregledu ocjeni i usporedbi ponuda
E - Okvirni sporazum
F - Obavijest o sklopljenim ugovorima
G - Ugovori o građenju 1. 2. 3. i 4.
H - Obavijest o raskidu Okvirnog sporazuma i Ugovora o građenju

II. postupak Javne nabave za dovršetak izgradnje GSD s uređenjem okoliša
A - Poziv za nadmetanje
B - b1 - Ponuda ponuditelja Inero d.o.o. - Ponudbeni list
B - b2 - Ponuda ponuditelja Inero d.o.o. – Troškovnik
C - Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
D - Zapisnik o pregledu ocjeni i usporedbi ponuda
E - Okvirni sporazum za nabavu radova
F - EOJN - Obavijest o sklopljenim ugovorima
G - Ugovor o građenju br. 1

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje

17.02.2017

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za poticaj za zapošljavanje na području Grada Sinja. Korisnici sredstava su poslodavci koji zapošljavaju nezaposlene osobe i nezaposlene osobe koje se samozapošljavaju na području Grada Sinja. Tekst Javnog poziva i prateća dokumentacija se može  preuzeti ispod ove objave.   Zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 15 dana od dana ove objave, odnosno do 04. ožujka 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Sinju, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom (soba br. 51, tel.:021/708-622), svakog radnog dana od 12 do 14 sati.

Javni poziv

Odluka o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje

Zahtjev – obrazac

Odluka o privremenom financiranju Grada Sinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

15.02.2017

Dana  15. veljače 2017. godine, povjerenik Vlade RH za Grad Sinj, Igor Vidalina, donio je Odluku o privremenom financiranju Grada Sinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Odluka  će stupiti na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Sinja“, odnosno dana 16. veljače 2017.g. Odluka o privremenom financiranju temeljni je financijski akt Grada Sinja koji će u prvom tromjesečju 2017. godine  osigurati redovito funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika te obavljanje poslova i aktivnosti koji proizlaze iz nadležnosti istih. Privremenim financiranjem, građanima Sinja i pravnim osobama osigurava se nesmetano ostvarivanje prava i izvršavanje obveza do trenutka konstituiranja predstavničkog tijela i početka mandata izvršnog tijela. Tijekom ovog razdoblja, osnovni zadatak Povjerenika je pratiti izvršenje Odluke o privremenom financiranju koje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju 2016. godine, a najviše do 1/4 ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31.12.2016.g., niti preuzimati nove financijske obveze. Podmirenje prethodno preuzetih obveza zbog privremenog financiranja neće biti dovedeno u pitanje, a projekti koji su započeti a nisu dovršeni u prethodnoj godini („Sinj u sridu“, gradnja gradske sportske dvorane…), nastavljaju se i tijekom ovog razdoblja.Ukupna sredstva koja su gradskoj upravi na raspolaganju u ovom razdoblju iznose 10.255.000,oo  kuna i tim iznosom obuhvaćena su sredstva za gradska tijela, proračunske korisnike, predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb i civilno društvo, održavanje komunalne infrastrukture i slično. Povjerenik Vlade RH za Grad Sinj, zahvaljuje se pročelnicama gradskih upravnih odjela i njihovim zamjenicima na stručno obavljenom poslu i suradnji pri izradi Odluke.

Odluka o privremenom financiranju

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

13.02.2017

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Natječaj je otvoren 27. siječnja 2017. a prijave se podnose od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine.
Na ovaj natječaj mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju ekonomsku veličinu od 2.000,00 - 7.999,00 eura i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 113.400,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:
Održati će se 13 radionica na području naše županije na kojima će biti prezentiran natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja.
Cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.
 
U privitku: Objava Podmjere M06, Raspored održavanja radionica, Osnovne informacije o Natječaju.

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

09.02.2017

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj  Grad Sinj oglašava prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove rekonstrukcije zgrade Palacina s uređenjem okoliša u Sinju.
Savjetovanje traje do 20. veljače 2017.g.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se isključivo pisanim putem na e-mail:
jelena.kekez@sinj.hr
 
Pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ispod ove objave.
 
Nacrt Dokumentacije o nadmetanju - S-2-17

SINJ KAMICAK GL-PR-TR

PALACINA A1 IZV-AR-TR

PALACINA D1 IZV-HVAC troskovnik

Palacina D2 troskovnik VIK

PALACINA C1 IZV-EL TROSKOVNIK

PALACINA C2 IZV-VD TROSKOVNIK

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu Voditelj odsjeka za upravljanje imovinom

07.02.2017

Dana 07. veljače 2017. godine, V.d. Pročelnica  Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, donijela je Odluku kojom se poništava se natječaj  za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Odsjek za upravljanje imovinom, na radno mjesto: Voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16, dana 28. prosinca 2016. godine.

Odluka o poništenju

Projekt „Sinj u sridu“ nesmetano nastavlja s realizacijom

03.02.2017

Dana 02. veljače 2017. godine, na poziv ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), gosp. Tomislava Petrica, delegacija Grada Sinja, prevođena Povjerenikom Vlade RH za grad Sinj, Igorom Vidalinom i gradskim pročelnicama Ankicom Panza i Jasnom Mijić-Trogrlić, nazočila je sastanku koji se održao u prostorijama SAFU-a,  na temu realizacije  projekta „Sinj u sridu“ sve temeljem zaključenog Ugovora i preuzetih obveza.  Sudionici sastanka složili su se da zadani zakonodavni okvir do donošenja Proračuna, dakle za vrijeme privremenog financiranja, uz suglasje Ministarstva financija, omogućuje nesmetanu realizaciju projekta, odnosno primitak i korištenje sredstava iz fondova Europske unije neovisno o ograničenjima njihove realizacije iz prethodne godine. Stoga će se kroz Odluku o privremenom financiranju, sukladno utvrđenom dinamičkom planu omogućiti  provođenje postupaka javne ili bagatelne nabave, zaključivanje potrebnih ugovora i u konačnici ispunjenja obveza iz  Ugovora. Zaključno, projekt „Sinj u sridu“ nesmetano nastavlja s realizacijom. (Opširnije)

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj