Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži

Novosti

Članci iz srpanj 2014

Zamjenica gradonačelnika, Kristina Križanac zaključila ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s tvrtkom „Poljud Vile“ d.o.o., Split

28.07.2014

     

Dana 28. srpnja 2014.g. zamjenica gradonačelnika Grada Sinja, Kristina Križanac zaključila je ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s tvrtkom „Poljud Vile“ d.o.o., Split. Tvrtka „Poljud Vile “ d.o.o., Split bavi se djelatnošću građenja i inženjeringom u građenju, a trenutno ima 31 zaposlenog radnika. Namjera investitora je širenje poslovanje tvrtke na proizvodnu djelatnost bravarske konstrukcije i građevinske limarije, zbog čega na čestici zemljišta veličine 2631 m2 planiraju izgraditi proizvodno-poslovnu građevinu za proizvodnju bravarskih konstrukcija i građevinske limarije. Po dovršetku objekta očekuje se zapošljavanje za 10 do 15 radnika.

Javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sufinanciranje „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Sinja“

25.07.2014

                    
Grad Sinj  u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dana 25. srpnja 2014. godine, raspisao je Javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sufinanciranje „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Sinja“ . Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za neposredno sufinanciranje sljedećih mjera energetske učinkovitosti: zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,   povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline i energetski pregled i energetski certifikat.
Natječaj je objavljen na Internet stranicama Grada Sinja,
www.sinj.hr, a rok za dostavu prijava je 24. kolovoza 2014. godine.

Natječaj

Pravilnik

Prijavni obrazac

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Sinja

18.07.2014

Dana 18. srpnja 2014. godine, Ured Grada, Grada Sinja objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Sinja. Pisane i obrazložene kandidature mogu predložiti javne ustanove Grada u kulturi, udruge građana i pravne osobe s područja kulture i umjetnosti te samostalni umjetnici, a rok za prijavu istječe  20. kolovoza (srijeda) 2014.g.

Javni poziv

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća

Nove potpore Gradu Sinju

15.07.2014

          

Grad Sinj je u 2014. godini kandidirao još nekoliko projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , te su ovih dana u Gradsku upravu pristigle odluke FZOEU o neposrednom sudjelovanju u Programu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u iznosu od 600 000,00 kn, te odluka o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 547.000,00 kn. Što zajedno sa prethodno ostvarenim potporama prema Gradu Sinju u 2014. od strane Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost čini iznos od 2.050.000,00 kn.

Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – drugi kvartal

11.07.2014

Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – drugi kvartal, a koje možete pogledati ispod ove objave, objavljuju se sukladno Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, kojim je predviđena mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69.). Mjeru Akcijskog plana provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Podaci o ugovorima 2014. godina – drugi kvartal

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

10.07.2014

Sukladno obvezi iz članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/2014 ) vijećnici Kandidacijske liste grupe birača - nositelj liste dr. Stipislav Jadrijević, i to vijećnici Ivana Šabić, Vesna Poljak, Milan Smoljo, Dujo Maleš,  Ante Gulić i Stipislav Jadrijević, objavljuju izjavu i izvješće o donacijama koje su, za potporu njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).  Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Ivana Šabić, Izjava, Izvješće

Vesna Poljak, Izjava, Izvješće

Milan Smoljo, Izjava, Izvješće

Dujo Maleš, Izjava, Izvješće

Ante Gulić, Izjava, Izvješće

Stipislav Jadrijević, Izjava, Izvješće

Vrtić u Turjacima prijavljen na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

10.07.2014

     

Grad Sinj  prepoznao je važnost unapređenja kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja te poduzima aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete života lokalne zajednice. U skladu s tim Vrtić u Turjacima je prijavljen u bazu podataka pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, za sufinanciranje pod režimom strukturnih fondova, točnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dječji vrtić imao bi površinu u ukupnom iznosu od 356.30 m2 i dječjeg dvorišta cca 600 m2 uređenog prema pedagoškim standardima.

Više o tome pogledajte ovdje.

Pročitaj više...

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

10.07.2014

Sukladno obvezi iz članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/2014 ) vijećnik Kandidacijske liste grupe birača - nositelj liste Miro Bulj, i to vijećnik Žarko Delić, objavljuju   izjavu i izvješće o donacijama koje su, za potporu njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).  Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

-Izvješće

-Izjava

Priopćenje u svezi pozitivnog stava Gradskog vijeća o potrebi kupnje udžbenika za sve osnovnoškolce sa područja Grada Sinja

10.07.2014

Gradsko vijeće Grada Sinja na prošloj 10. sjednici, između ostalog, usvojilo je i Zaključak o zauzimanju pozitivnog stava o potrebi financiranja kupnje udžbenika za sve osnovnoškolce s područja Grada Sinja. Usvajanje navedenog zaključka i njegova interpretacija u javnosti izazvala je određene nejasnoće, pogotovo kod mnogih sugrađana koji su naručili, a neki već i platili knjige, zbog čega je Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja, Kristina Križanac, reagirala priopćenjem koje možete pogledati ispod ove objave.

Priopćenje

OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

10.07.2014

Sukladno obvezi iz članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/2014 ) vijećnici Kandidacijske liste grupe birača - nositelj liste Miro Bulj, i to vijećnici Miro Bulj, Sandra Kovač-Levantin i Denis Bobeta, objavljuju   izvješće o donacijama koje su, za potporu njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).  Navedeno možete pogledati ispod ove objave.
 
Izvješće o donacijama  I.-VI.2014.g – Miro Bulj

Izvješće o donacijama  I.-VI.2014.g – Sandra Kovač Levantin

Izvješće o donacijama  I.-VI.2014.g – Denis Bobeta

Nastavak komunalnog uređenja Grada

07.07.2014

        

Nastavlja se komunalno uređenje grada Sinja i okolice. Novi lijep detalj predstavljaju cvjetne žardinjere ispred zgrade Alkarskih dvora. Podsjetimo, nakon završetka regulacije prometa na potezu kroz Istarsku ulicu i ulicu Put Petrovca finalizirano je uređenje prostora ispred kultne zgrade u Sinju. Žardinjere osim estetske komponente imaju zadaću sprječavanja nepropisnog parkiranja. Također, arhitektonskim barijerama (stupićima) zatvoreni su dijelovi najužih gradskih ulica čime je postignuto da u povijesnu gradsku jezgru je onemogućen pristup automobilima. Ovo je još jedan od detalja koji naš grad približavaju kvalitetnom nivou kulturnog prometnog ponašanja u Europskoj Uniji podižući kvalitetu “prometa u mirovanju” na novu razinu.

X sjednica Gradskog vijeća

03.07.2014

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Hrvoje Markulin, prof., na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća za dan 04. srpnja 2014. godine (petak) u 15:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24.
Poziv i dnevni red možete pogledati ispod ove objave, dok se rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici
www.sinj.hr.

10. sjednica GV, poziv i dnevni redOdržana 10. sjednica Gradskog vijeća
Dana 4. srpnja 2014.g. pod predsjedanjem Hrvoja Markulina, predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je počela u 15:30 sati, a završila u 23:45 sati. Više o održanoj sjednici (usvojenim i neusvojenim točkama) možete pročitati ispod ove objave.

10. Sjednica Vijeća

Pročitaj više...

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja

03.07.2014

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za poticaj za zapošljavanje na području Grada Sinja. Korisnici sredstava su poslodavci koji zapošljavaju nezaposlene osobe i nezaposlene osobe koje se samozapošljavaju na području Grada Sinja. Javni natječaj u cijelosti je objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja a može se preuzeti i ispod ove objave. Zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 15 dana od dana ove objave, odnosno od 02. srpnja 2014. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Sinju, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom (soba br. 51, tel.:021/708-622), svakog radnog dana od 12 do 15 sati.

Javni poziv

Odluka o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje

Zahtjev – obrazac

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja

03.07.2014

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne Novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja Klasa: 350-01/09-01/047 Ur.br. 2175/01-03-14-15 od 20. lipnja 2014. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja

I.

Stavlja se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID PPU Grada Sinja) na drugu ponovnu javnu raspravu.

II.

Tijekom ponovne javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 0830 do 1400 sati.

III.

Javni uvid trajat će od 11. srpnja 2014. do 18. srpnja 2014. godine.

IV.

Javno izlaganje i javna rasprava održat će se dana 18. srpnja 2014. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati

V.

Prijedlog ID PPU Grada Sinja bit će objavljen i na web stranici Grada Sinja: www.sinj.hr .

VI.

Primjedbe na Prijedlog ID PPU Grada Sinja dostavljat će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja najkasnije do 21. srpnja 2014. godine na adresu:

GRAD SINJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom

Dragašev prolaz br. 24

21230 SINJ

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja koja nisu dostavljena u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnica:

Ankica Panza dipl.oec. v.r.

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj